Du är på väg till:
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2014/02/13-procent-neandertalgener-i-den-moderna-manniskan/

Gå vidare direkt »
eller vänta 15 sekunder